سوابق اجرائی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سوابق تحصيلي اينجانب به ترتيب تاريخ عبارتست از:

 1. عضو هيئت  علمي دانشگاه آزاد اسلامي – بمدت 15 سال از سال 76 تا كنون

 2. رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور ثمين از سال 88 تا كنون

 3. مشاور مدیرعامل بانک ملت ( فناوری اطلاعات ) از سال 94 تا کنون
 4. مشاور مدیرعامل بانک رفاه کارگران ( فناوری اطلاعات ) از سال 93 تا 94
 5. رئیس هئیت مدیره شرکت داده پردازی ایران  از سال90 تا 94

 6. عضو هئیت مدیره شرکت ملی انفورماتیک از سال 88 تا 90

 7. مدیریت امور فناوری اطلاعات بانک ملی ایران از سال 88 تا 90

 8. رئیس هئیت مدیره شرکت داده ورزی سداد از سال 88 تا 90

 9. مشاور فنی بازرگانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  - سال 86 و 88  

 10. رئیس هیئت  مدیره و مدیر عامل کانون ایرانگردی و جهانگردی سال 85

 11. قوه قضائيه – سرپرست اداره كل فني و مهندسي سال 80 تا 84

 12. صنايع پتروشيمي – معاونت برنامه ريزي وكنترل طرحها  سال 79

 13. صنايع پتروشيمي – طرح پتروشيمي اميركبير سال 79

 14. صنايع پتروشيمي – طرح هاي زيربنائي سال 79

 15. وزارت نيرو- امكان سنجي  طرح فاز پنج مسكوني شهر جديد هشتگرد سال 78

 16. شركت گداختار – برنامه ريزي استراتژيك – برنامه ريزي توليد سال 78

 17. شركت ايران خودرو – امكان سنجي طرح JIT سال 77

 18. طراحي سيستم جامع اطلاعاتي – وزارت مسكن – شركت عمران شهرهاي جديد سال 77

 19. طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه -  شهر جديد پرديس سالهاي 75 و 76

 20. مديريت فني كارخانجات پلاستيك سازي از سال 74 تا 79

 21. طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه –  شهر جديد هشتگرد از سال 73 تا 75

 22. طراحي سيستم برنامه ريزي وكنترل توليد- شركت گداختار سال 72

 23. طراحي سيستم برنامه ريزي وكنترل توليد- شركت اطلس تسمه سال 72

 24. طراحي سيستم برنامه ريزي تعميرات ونگهداري –  كارخانه قطعات پيش ساخته بتني سال 71

 25. طراحي سيستم تضمين كيفيت – شركت ساپكو-  شركت ايران خودرو سال 71

 26. سيستم تحليل ظرفيت وجانمائي – بيمارستان صارم سال 71

 27. سيستم اطلاعات مديريت – وزارت مسكن سال 71

1-    مشاور مدیرعامل بانک ملت ( فناوری اطلاعات ) از سال 94 تا کنون

2-    مشاور مدیرعامل بانک رفاه کارگران ( فناوری اطلاعات ) از سال 93 تا 94