پروژه های در دست اقدام مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


under

پروژه هاي ذيل در دست پژوهش وتحقيقات مي باشد :

 

1) مقايسه تطبيقي روش هاي آناليز ريسك

 

2) شبيه سازي ريسك و كاربرد آن در آناليز حساسيت

 

3) شناخت استراتژي هاي نوين در بهينه سازي تكنولوژي

 

4) فرآيند قابليت اطمينان مبتني بر تعميرات (RCM)

 

پس از تكميل تحقيقات مي توانيد درفهرست پروژه هاي تحقيقاتي به چكيده مطالب دسترسي پيدا كنيد.