خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران - تجارت سیار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلدومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران - تجارت سیار(بستر نرم افزاری و سیستمی ارائه خدمات NFC ) بهمن90
چکیده :

به طورکلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هرگونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که از طریق وسایل سیار و شبکه‌های سیار (بیسیم یا شبکه‌های عمومی متصلswitched) انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی و یا معنوی در تبادل اطلاعات،خدمات یا کالامی‌شود. آنچه که مستقیماً مشتریان حاضر در این تجارت با آن‌ها سر و کار خواهند داشت و نقش بسیار مهمی در ارزش آفرینی برای آنان دارد همچون تجارت الکترونیکی،کاربردها وخدمات ارائه شده از طریق تجارت بی‌سیم است. اما ویژگی‌های شبکه بی‌سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آنرا در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی (ازطریق اینترنت کابلی) قرارداده‌است. بر همین اساس سه منشأ مزیت،برای تجارت سیارقابل بیان است: الف) مزایایاستفادهازگوشیتلفنهمراهب) مزایایحاصلازکاربردهایتجارتسیارج) مزیت استفاده از اینترنت از طریق گوشی‌های تلفن همراه در این مقاله نخست به بررسی فناوری‌های بی‌سیم با برد کوتاه برای سامانه‌های پرداخت بی‌سیم می‌پردازیم. هم‌چنین معایب ومزایای این فناوری‌ها را بررسی می‌کنیم. سپس درمورد پیشرفت‌های پرداخت سیار به وسیله فناوری‌های سیار وچالش‌هایی که توسط صنعت پرداخت سیار با آن‌ها روبرو می‌شویم،بحث می‌کنیم. درآینده، سامانه‌های تجارت سیار باید یک راه حل کلی برای انواع سرویس‌های سیار،فراهم کنند،که سطوح بالاتری از امنیت را در سامانه‌های کنونی فراهم کند، و با یک برنامه راحت سیار مانند سرویس پیامک پیاده‌سازی شود. به این معنا که، همانطورکه به قابلیت اطمینان و محافظت از درستی پیغامی که میان کاربر و تأمین‌کننده سرویس، و تأیید کاربر برای تأمین‌کننده سرویس نیاز است، هم‌چنین سامانه‌های سرویس سیاربه تأییدکاربرتوسط تأمین‌کننده سرویس نیاز است و سطوح بالاتر مخفی‌سازی را تضمین کند. به علاوه صدور صورتحساب دقیق،تضمین می‌شود. درنهایت،یک روش جدید بر اساس بلیط که به وسیله پیامک پیاده‌سازی می‌شود، برای برخورد بامسأله بالا، پیشنهادمی‌شود.