مدیریت تراکنش مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


مدیریت تراکنش ( سخنرانی در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک – مهر 1389 )


عنوان طرح : مدیریت تراکنش

ارزيابي و تحليل تراکنش ها در حوزه فناوري اطلاعات در بانك ملی ایران و پيشنهاد راهکار بهينه در مدیریت تراکنش ها.

هدف از انجام طرح :

هدف از انجام این طرح استفاده از روش عارضه یابی وتجزیه وتحلیل خطا ، بمنظور مدیریت ریسک عملیاتی در فرآیند بانكداري الكترونيكي و درنهایت کاهش تراکنش های ناموفق وافزایش کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و سازمان می باشد.

ضرورت انجام طرح :

بار مالي تراكنشهاي ناموفق در سال 88 معادل 52 ميليارد تومان مي باشد. آيا پرداخت 52 ميليارد تومان جريمه تراكنش هاي ناموفق در كنار مصرف منابع در مقابل عوايد حاصله توجيه پذير مي باشد؟ امروزه افزایش هزینه ارائه  خدمات بانکداری الکترونیکی (EB) و تجارت الکترونیک (EC)، در محیط رقابتی، توجه مدیران IT را به ارتقاء روش های ارائه خدمات با کیفیت معطوف کرده است. مدل هاي فني- اقتصادي به اين پرسش پاسخ مي دهد.

چکیده:

دراین مقاله به تعریف تراکنش از دیدگاههای مختلف می پردازیم و با جمع آوری اطلاعات تراکنش و تحلیل آنها به وسیله شاخص هاي عملکرد به شناخت بهتر از وضع موجود مي رسيم.

واژه هاي كليدي :

تراکنش ـ مدیریت تراکنش ـ ارزیابی عملکرد(OEE) ـ تحلیل قابلیت اطمینان ـ FTA - FMEA - RBD  معماري IT

 تعريف تراكنش از ديدگاه بانكداري الكترونيك

یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری بوسيله يک ترمينال، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می‌شود.در علم بانکداری الکترونيک به ابزارهايي هم چون ATM، POS، Web Site ترمينال می گويند. ترمينال موجوديتی است که آغاز گر تراکنش است.

مديريت تراكنش ها از دیدگاه سخت افزاري – نرم افزاري ( مهندسی سيستم):

تعریف تراکنش :

تراكنش عبارت است از یک فرآیند یا یک سری از فرآیندها که توسط یک کاربر و یا یک برنامه کاربردی اجرا می شوند.

ACIDویژگی های تراکنش ها (بر اساس استاندارد)


1- اتمسیته (Atomicity) :
                یک تراکنش باید بطور کامل با موفقیت اجرا شود در غیر اینصورت بايد به حالت اولیه باز گردد. مانند بازگشت پول به حساب مشتري در تراكنش ناموفق.

2- سازگاری (Consistent) :
                تراکنش باید قابلیت تغییر از حالتی با حالت دیگر را دارا باشد و  اين تغيير باعث ناسازگاري در اطلاعات نگردد مثل عدم ثبت شماره حساب تكراري.

3- مستقل بودن(Isolationd) :
                    هر تراکنش مستقل از دیگر تراکنش ها اجرا شود. مانند مستقل بودن تراكنش مانده حساب از تراكنش انتقال وجه.

4- ماندگاری (Durability):
               تاثیر تراکنش بر روی داده ها باید دائمی و غیر قابل تغییر و یا پاک شدن باشد. مانند عدم تغيير در حساب مشتري بدون انجام تراكنشي.