عوامل موثر در ارزيابي ريسک بازاريابي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلعوامل موثر در ارزيابي ريسک بازاريابي - همايش فرصتهاي صادرات - سرمايه گذاري و بازار يابي در كشور هاي اسلامي - تيرماه 1387

: The Congress of Capitalization ,Exporting and Marketing Opportunities Of Islamic Countries- July 2008

 

چکیده :

بازاریابی

بازاريابي يك فرآيند مديريتي است كه نيازهاي مشتريان را در نظر گرفته و در پي رفع احتياجات آنها است به نحوي كه براي آنها سود بخش باشد و مطلوبيت داشته باشديعني محصول مناسب ، در مکان مناسب، در زمان مناسب ، با قيمت مناسب به انها عرضه شود.

اصول و مباني بازاريابي


• احتياجات فعلي و آينده مشتريان چيست ؟

• مصرف كننده واقعي كيست ؟

• چگونه مي توان با مشتريان ارتباط برقرار كرد ؟

• چرا بايستي مصرف كننده به سراغ ما بيايد ؟

• ما چگونه مي توانيم احتياجات مشتريان را برآورده كنيم ؟

• چگونه مي توانيم يك كالا يا خدمات مشتري پسند را ارائه كنيم ؟

• چگونه مي توان كالاهايي را بفروشيم ،كه ساير رقبا دارند ؟

 

فرآيند مديريت بازاريابي


• تجزيه و تحليل اينكه الآن در كجا قرار داريم ؟

• در كجا مي خواهيم قرار داشته باشيم ؟

• چگونه ميتوانيم به آنجا برسيم ؟

• كدام راه بهتر است ؟

• محيط بازاريابي و آناليز رقبا

 

الزامات بازاريابي موفق


(P( Protitable سودرسان بودن

(O( Offensive احترام به مشتريان

(I( Integrate يكپارچگي پيشنهادات

(S( Strategic استراتژي مشخص و متمايز

(E( Effectiveتاثيرگذار بودن

 

عوامل موثر در ارزيابي ريسکهاي بازاريابي بين الملل


1- عامل ريسک هاي عملياتي (ORI) پانزده معيار

2bazaryabi

 2- عامل ريسک سياسي ( PRI) ده معيار

اجزاء ريسک سياسي ( PRI)

 

10  عامل مربوط به ريسک سياسي


* تقسيمات طيف هاي سياسي و قدرت اين بخش ها

* تقسيمات زبان يا گروه هاي مذهبي و قدرت اين بخش ها

* معيارهاي اجباري که براي حفظ قدرت نياز مي باشند

* طرز تفکراجتماعي در باره  : ترس از بيگانه – ملي گرائي-  فاميل بازي - سازشکاري– خراب کاري و ...

* شرايط اجتماعي – از جمله تراکم جمعيت و پراکندگي ثروت

* سازمان هاي اصلي و قدرت اين سازمان ها

* وابستگي و يا اهميت دادن به قدرت دشمن اصلي

* تاثير منفي نيروهاي سياسي درمنطقه

* تضاد اجتماعي مربوط به جمعيت هاي سياسي ( بر خوردها و خشونت ها)

* عدم ثبات به علت تغييرات غير ساختاري

3- عامل ريسک مالي چهارمعيار (Remittance & Repatriation Factor)


هدف فاکتور R اينست که ظرفيت و تمايل تجارت را براي شرکتهاي خارجي ارزيابي و برآورد مي کند تا بتوانند :

    1-3) در گردش محلي سرمايه را به مبادلات خارجي کند.

    2-3) دستيابي به گردش قابل تبديل وجوه نقدينگي داشته باشند تا تجهيزات و مواد خام را وارد کنند.

 

4- درجه ريسک نهائي (Composite Score)

چکيده : بازاريابي هنر جذب و حفظ مشتريان سودآور است