ارزيابي فرصت هاي سرمايه گذاري بر اساس مدلهاي بازاريابي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
ارزيابي فرصت هاي سرمايه گذاري بر اساس مدلهاي بازاريابي و فروش در تجارت بين الملل - همايش فرصتهاي صادرات - سرمايه گذاري و بازار يابي در كشور هاي اسلامي- ارديبهشت 1387

The Congress of Capitalization ,Exporting and Marketing Opportunities Of Islamic Countries-May 2008


 
 


  • مديريت سرمايه‌گذاري
 
سرمايه گذاري : تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع دارايي كه در زمان آتي نگهداري خواهد شد.
 
زماني كه تقاضاي موثر وجود داشته و بازار از رونق كافي برخوردار باشد ، سرمايه‌گذاري محقق مي شود.
 
مديريت سرمايه‌گذاري به معرفي بخش‌هاي تشکيل‌دهنده بازار سرمايه، يافتن صنايع برتر، تحليل تکنيکال و استراتژي‌هاي معاملاتي، تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي ، بررسي شاخص‌هاي اقتصادي و کاربرد آمار و رياضيات پيشرفته در بازارهاي سرمايه مي‌پردازد.
 
الزامات اساسي در سرمايه گذاري :
 
1)انتخاب سرمايه‌گذاري مناسب (در بخش توليد – خدمات )
 
2) ‌توجه به ريسك سرمايه‌گذاري (در ارتباط با بازده )
 
3) ارزيابي پويا و مستمر از سرمايه‌گذاري (جهت تشخيص انحراف از اهداف و برنامه  )
 
• مديريت سرمايه‌گذاري در تجارت بين الملل
 
بازارهاي سرمايه در اقتصاد جهاني شامل بازارهاي ارز، سهام ، کالا و اوراق بهادار هستند.
 
فرآيند تصميم‌گيري در هر يک از بازارهاي سرمايه و انتخاب محصول مناسب ، نياز به بررسي و تحليل‌هاي آماري، فني و بنيادين دارد.
 
آماده کردن سرمايه‌گذاران خرد و کلان براي ورود به بازارهاي بين الملل ( پر ريسک) نيازمند مجهز کردن ايشان به دانش روز، جهت مديريت سرمايه‌گذاري مي باشد .
 
مطالعات امكان پذيري (FS) ابزاري جهت تحقق موارد فوق الذكر مي باشد
 
• مدلهاي بازاريابي و فروش در تجارت بين الملل

MEEP: Marketing Entry EvaluationProcessMarketing

1)Marketing Environment ,2)MarketingStrategy,3)Marketing Tactics ,4)Marketing Planning , 5)InternationalMarketing

 
• شاخص هاي مهم سرمايه گذاري در تجارت جهاني

sarmaye gozari
 
چكيده : 
  •  امكان سنجي وسيله اي است براي اتخاذ تصميم در يك پروژه سرمايه گذاري و بايد متضمن توجيه اقتصادي ، فني و مالي باشد و عوامل مهمي را كه با توليد يك محصول خاص ارتباط دارد همراه با روش هاي جايگزين براي توليد اين محصول معين و آنها را تحليل كند . امكان سنجي بايد فرآيند بهينه سازي را توصيف كند و مفروضات و راه حل هاي نهائي را ارائه كند .
  • ريسك بازار به نوسان يا انحراف معيار خالص جريانهاي نقدي يك پورتفليو سرمايه گذاري اطلاق مي شود .
  • مديريت ريسك عبارتست از تشخيص و شناسايي، تجزيه و تحليل و ارزيابي و نيز كنترل اقتصادي ،ريسك هايي كه مي توانند سرمايه گذاري يك موسسه را تهديد نمايند  .