ح- واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
حجم انباشته Lot size
حد بالاي كنترل Up Control Limit (UCL)
حد پايين كنترل Lower Control Limit (LCL)
حداقل نرخ جذابيت بازگشت سرمايه Minimum Attractive Rate of Return (MARR)
حداكثر زمان بدبينانه Most Pessimistic Time (MPT)
حداكثر زمان خوش‌بينانه Most Optimistic Time (MOT)
حسابداري هزينه Cost Accounting
حلقه‌هاي كنترل كيفيت Quality Control Circles