ع - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
عدم كارايي Inefficiency
عقب‌افتادگي از سفارش Back – log
عمليات همزمان Synchronous Operation
عنصر لولا Pivot Element