و - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
واحد اندازه گیری زمان Time Measurement Unit
ورقه گزارش كالاي مورد سفارش عقب افتاده Paper backlog report
وسايط نقليه هدايت شده اتوماتيك Automated Guided Vehicles (AGVs)