V - واژه نامه مهندسي صنايع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
زنجيره ارزش Value Chain
متغیر Variable
مساله مسیریابی وسیله نقلیه Vehicle Routing Problem
كارخانه / شركت مجازي Virtual Plant / Company