معرفی مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش برای پیاده سازی در سازمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

معرفی مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش برای پیاده سازی در سازمان


پنجمین کنفرانس مدیریت دانش


سالن همایشهای بین المللی شهید بهشتی( 2-1 ) اسفند 1391


تهیه و تنظیم: حسین معین زاد - عضو هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایرانچکیده:


مدل بلوغ مدیریت دانش یک خط مشی برای پیاده سازی مدیریت دانش میباشد. همچنین میتواند به عنوان یک مدیریت دانش مهندسی برای محققان و متخصصانی که میخواهند مدلهای مدیریت دانش خود را توسعه دهند مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص سعی شده تا یک مدل جدید ترکیبی را با ویژگی های انعطاف پذیری،سازگاری و کاربردی بیشتر نسبت به سایر مدلهای موجود ارائه شود.

مدیریت دانش یک دانش مرتبط با تمام رشته های مختلف علمی است که می تواند تمامی بخش های مهم و کلیدی مانند فناوری اطلاعات، دانش اطلاعات ، مهندسی سیستم ها، مهندسی دانش، مهندسی مشارکتی، مدیریت منابع انسانی، توسعه سازمان، مدیریت تغییرات، مدیریت کارایی و ... را پوشش دهد.

مدیریت دانش یک استراتژی کلیدی برای برقراری صحیح ارتباط دانش و زمان برای اشتراک گذاری دانش و قرار دادن فعالیت کارکنان در جهت افزایش کارایی سازمان می باشد. اساسی ترین فرایندها در مدیریت دانش ، خلق دانش، اشتراک گذاری دانش و پیاده سازی دانش میباشد.