چگونگی بکار گرفتن اصول نگهداری و تعمیر بهره ور جامع (TPM) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 چگونگی بکار گرفتن اصول نگهداری و تعمیر بهره ور جامع (TPM)

در سیستم های انعطاف پذیرساخت و تولید(FMS)

هشتمين کنفرانس ملی نگهداری و تعميرات 7 و8 خرداد 1392

چکیده
            
 نکته حائز اهمیت این است که برای افزایش اثر بخشی و به منظور دستیابی به بهره وری بیشتر، فرآیند بهتر و کیفیت بهتر محصولات با انعطاف پذیری بیشتر که منطبق با نیاز مشتریان و قابل رقابت با بازارهای بین المللی باشد از سیستم های انعطاف پذیر ساخت و تولید(FMS) استفاده می شود. روشهای جدید تعمیر و نگهداری مانند TPM ( تعمیر و نگهداری با بهره وری کامل ) نقش بسیار مهمی در استفاده از این سیستم ها (FMS) دارند . روش TPM به عنوان یک ابزار بالقوه برای دستیابی به نرخ کاربری بالاتر در ابزارهای ماشینی مطرح می شود. در این ارتباط، ابتدا به مشکل خرابی ها و اختلالات عملیاتی پرداخته می شود و سرانجام، برخی تدابیر واقعی جهت پیاده سازی و اجرای روشTPM در سیستم های مکانیزه تولید مانند ساخت و تولید انعطاف پذیر (FM) ارائه می شوند.