تحلیل ریسک در مدیریت فناوری اطلاعات بوسیله نقشه های شناختی فازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


تحلیل ریسک در مدیریت فناوری اطلاعات بوسیله نقشه های شناختی فازی


دهمین کنفراس بین المللی مهندسی صنایع  دانشگاه تهران 7و8 بهمن 1392

 


چکیده

تحلیل ريسك عبارت است از آزمون رياضي تاثير ريسكهاي مجزا ، كه در برگيرنده تعيين چگونگي شدت ، احتمال و حساسيت ، نسبت به تغييرات در متغيرهاي وابسته ، در چرخه حيات پروژه مي باشد . توسعه و مدیریت سیستم های فناوری اطلاعات برای موفقیت یک سازمان حیاتی است. مدل لوفتمن براي کمک به مديرانIT ، با رويکردي فرآيندگرا در 3 لایه و 38 فرآيند تدوين و براي مديران چارچوبي ارائه مي دهد تا آنها برنامه استراتژيک IT ، معماري اطلاعاتي ، نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نيازIT ، حصول از تداوم خدمات IT ،و کنترل عملکرد سيستم هاي IT  سازمان خود را طراحي کنند و با کمک اين ابزارها به تصميم گيري و سرمايه گذاري هاي مرتبط با IT، بپردازند.این مقاله ، نحوه پیاده سازی نقشه های شناختی فازی (FCM) را برای فراهم کردن امکان نمایش روابط پیچیده در مدیریت فناوری اطلاعات و فرایندهای مرتبط به منظور بهبود درک مدیران از سیستم ها و ریسک های مرتبط با آن ها را در بر می گیرد.