کاربرد مدیریت ریسک در تله مدیسین (پزشکي از راه دور) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

کاربرد مدیریت ریسک در تله مدیسین (پزشکي از راه دور)


دومین کنفرانس تله مدیسین 29 اریبهشت 1393 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 


يكي ازاساسي ترين نيازهاي بشر ارائه خدمات بهداشتي ودرماني مطلوب،کار آمد و بهینه است . با پیشرفت تکنولوژی نیاز است تا برای بهره برداری هر چه بیشتر از فناوری های نوین روشهایی جدید برای بهبود سلامت بیماران ارائه نماییم. یکی از این روشها سرویسهای پزشکی از راه دور (تله مدیسین) می باشد . تله مدیسین (پزشکي از راه دور) درحال تبدیل شدن به یک روش رایج برای اخذ خدمات پزشکی است. تله مدیسین به عنوان یک ابزار در حال ظهور با تقاضای فزاینده ، به ارائه خدمات در موارد زیر رو به رو است:

         دسترسی به پزشک در مناطق دور افتاده و فقیر

         نیاز به متخصصان پزشکی در مناطق شهری و روستائی

ارائه خدمات پزشکی و درمانی در این حالت با ریسک هائی به شرح زیر رو به رو است:

         حفظ امنیت و حریم خصوصی بیمار

         احراز هویت متقابل بیمار ،کاربران ، پزشکان و رمز نگاری داده ها

         احراز صلاحیت مراکز درمانی و پزشکان ارائه کننده خدمات

         اخذ رضایت آگاهانه بیمار از دریافت خدمات تله مدیسین و تداوم حفظ آن

         قابلیت اطمینان و قابلیت آماده بکاری و قابلیت تغییر در فناوری های مورد استفاده

         انتخاب زمینه بالینی مناسب

         عدم پیاده سازی استاندارد های موجود در این خصوص HIPAA-HITECH

بیمارستان ها و پزشکان هنگام ارائه خدمات پزشکی از راه دور باید استراتژی هائی را انتخاب کنند که ضمن مراقبت با کیفیت بالا این ریسک ها را کاهش دهند.

از آنجائي كه هر پروژه تله مدیسین مبتنی بر IT و منحصر به فرد بوده و شرايط خاص خود را داراست و در محيط پويا و ديناميك به تكامل و مراحل پاياني مي رسد ، توصيه مي شود ، براي آزمون قابليت اطمينان عملكرد ها ، ‌بصورت دوره اي پس از جمع آوري اطلاعات و تحليل شرايط ، آناليز ريسك پروژه ، بهنگام سازي گردد .