تحلیل سود سرمایه گذاری براساس شبیه سازی مونت کارلو فازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

تحلیل سود سرمایه گذاری براساس شبیه سازی مونت کارلو فازی

همایش مدیریت برنامه ریزی کنترل پروژه دانشگده مدیریت دانشگاه تهران 22 خرداد 93

چکیده :

پورتفوليو (سبد پروژه‏ها) ، مجموعه‏اي از پروژه‏ها، برنامه‏ها و ساير كارهايي است كه به منظور تسهيل مديريت مؤثر آنها براي دستيابي به اهداف كلان واستراتژيك، گروه‏بندي مي‏شود.
مديريت پورتفوليو ، مديريت متمركز يك يا چند پورتفوليو است و شامل شناسايي، اولويت‏بندي، تصويب، مديريت و كنترل پروژه‏ها، طرحها و ساير امور مرتبط به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك تجاري می باشد و شامل مجموعه ای از روش ها و رویه ها که به طور استراتژیک بر ارزش آفرینی برای سازمان متمرکز است می باشد .
مدیریت پورتفوليو (سبد پروژه‏ها) یکی از ابزارهاي جدید مدیریت پروژه است که براي اجراي اسـتراتژي در سازمانهاي پروژه محور بکار گرفته می شود. این تکنیک از فرآیندهاي مختلفی تشکیل شده است که شامل دو فرآیند عمده ارزیابی و انتخاب پروژه نیز می باشد و به منظور انتخاب پروژه هایی در جهت افزایش کارایی سبد پروژه و کاهش ریسک سبد انجام می شود. از این رو اهمیت ایـن دو فرآیند کاملا مشهود است.