مدیریت دانش ، مدلسازی زنجیره ارزش و شبیه سازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مدیریت دانش ، مدلسازی زنجیره ارزش و شبیه سازی - ابزار اجرایی برای بهبود وضع موجود و توسعه و تکامل سازمان هینه‌سازی پرتفوی)

 حسين معين زاد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 
هفتمین کنفرانس مدیریت دانش- سالن همایش های بین الملی دانشگاه شهید بهشتی / 28 و 29 بهمن ماه 1393