بانکداری دیجیتال ضرورت تغییر شکل مدل های کسب و کار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
بانکداری دیجیتال ضرورت تغییر شکل مدلهای کسب و کار(بهینه سازی مدرن سازی )

حسین معین زاد عضو هیئت علمی دانشگاه

Digital Banking necessary to reshaping and transform business models

سمینار تخصصی “ تحولات دیجیتال در صنعت بانکداری و نظام‌های پرداخت - تاریخ: ۲۸ و ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۴
امروزه اغلب بانک‌ها می‌خواهند بعنوان پیشرو ، راهبری و مدیریت بانکداری دیجیتال را در دست بگیرند .
چه چیزی راهبری بانکداری دیجیتال را از بانکداری متداول جدا می‌کند؟ پژوهش های انجام شده در این خصوص به سه نتیجه عمده رسیده است: رهبران بانکداری دیجیتال اهمیت موبایل را در استراتژی دیجیتال درک می‌کند، به دنبال مدل‌های عملیاتی چابک‌تر هستند و مهم‌تر اینکه، نیاز به تغییر در فرهنگ داخلی بانک را می پذیرند .
مدیران این بانکها اغلب مشتری محور، آگاه به فناوری و فراگیر بوده و اساسا به سمت ارائه بهترین نتایج در حال تغییرند.
این رهبران، مدیریت تغییرات را با پیاده‌سازی از بالا به پایین در سازمان، و مسیرشان را به سمت مشتری محوری، آگاهی بیشتر نسبت به تکنولوژی و آموزش نتایج آن تنظیم کرده‌اند. از آنجا که تکنولوژی در این دهه با سرعت تکامل می‌یابد، همه بانک‌ها مجبور خواهند بود تا با معرفی یک مدل جایگزین، همسویی لازم را بین ذینفعان و IT برای کسب و کار بهترین نتایج به صورت بنیادی ارائه دهند .