بررسی عوامل مؤثر بر جذابیت کسب و کار در حیطه تجارت الکترونیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
بررسی عوامل مؤثر بر جذابیت کسب و کار در حیطه تجارت الکترونیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن

مورد مطالعه:  فروشگاه های اینترنتی (سال ۹۶)

تعیین جذابیت کسب و کار، قبل و بعد از ورود به کسب و کار، برای صاحبان کار و سرمایه گذاران همچنان به صورت مشکلی اساسی باقی مانده است. بازار جذاب بازاری است که در آن رقابت ضعیف بوده و تعداد رقبا کم باشد، قابلیت رشد وجود داشته باشد و نیاز مشتری به کالای مورد نظر برآورده شده باشد و این بدین معناست که تصمیمات درباره جذابیت کسب و کار باید با توجه به عوامل محیطی، موقعیت رقابتی و منابع موجود اتخاذ گردند. ابزارهای تعیین جذابیت بازار بسیار وسیع و متنوع است. یکی از این ابزارها، مدل كارت امتیازی متوازن است. مدل كارت امتیازی متوازن، شاخص‌های عملكرد گذشته را با شاخص‌هایی از تعیین کننده‌های عملكرد آینده تكمیل می‌کند. این اهداف و شاخص‌ها به عملكرد سازمان در چهار منظر می‌نگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری. كارت امتیازی متوازن علاوه بر این که یک ابزار سنجش عملکرد و عملیاتی کردن استراتژی می‌باشد، مدلی برای پیش‏بینی روندهای آینده نیز هست . با توجه به گرایش زیادی که در ایران به کسب و کارهای حیطه تجارت الکترونیک نشان داده می‏شود، این پژوهش به شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر جذابیت کسب و کار در این حیطه، با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن پرداخته و «عوامل مؤثر بر جذابیت کسب و کار در حیطه تجارت الکترونیک را معرفی و رتبه بندی کرده است.