تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش سيستم‌هاي یادگیری الکترونیکی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش سيستم‌هاي یادگیری الکترونیکی 
 ۱۳۹۸

 

ورود تکنولوژی به عرصه اطلاعات و پدید آمدن فناوری اطلاعات (Information Technology ) تمام ابعاد زندگی بشری را متحول نموده است و روند انجام امور کلی با گذشته های نه چندان دور از نظر کیفی وکمی تغییرکرده که در نتیجه این تغیر وتحولات ، سازمانها با پدیده جدیدی به عنوان تکنولوژی آموزشی رو به رو شده اند که این پدیده آموزش را از حالت سنتی خارج ساخته و جریان خاصی به آن بخشیده است . در آموزش سنتی نیاز به حضور افراد در سر کلاسها می باشد که با توجه به پراکندگی و وسعت سازمانها، شرکت و حضور در این دوره­ها نیازمند زمان، انرژی و هزینه می باشد و ممکن است کارمندان به هر دلیلی امکان شرکت نداشته باشند، ضرورت وجود راه­حلی جایگزین برای آموزش که محدود به زمان و مکان نباشد احساس می­شود. این راه حل جایگزین همان یادگیری الکترونیکی است. مدیران سازمان بدنبال ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان خود می باشند، تا در صورت پیاده‌سازی این سامانه مفید ، به نقاط قوت، ضعف و ظرفیت‌های خود اشراف داشته و فرایند پیاده سازی یادگیری الکترونیکی را با موفقیت و بهره وری بیشتری به سرانجام برساند. بر اساس پژوهش های بعمل آمده و ارزیابی بر اساس روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، هنجار ذهنی، سودمندی ملموس، حمایت مدیریت و خودتوانایی رایانه ای تاثیرگذارترین عامل ها می باشند که در این سخنرانی به تشریح آنها می پردازیم.