توجهات خاص در مديريت پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


1) سيستم مديريت پروژهproj mng

نحوه برنامه ريزي, اجرا و كنترل فعاليتها درپروژه هاي احداث به صورتي مفيد با توجه به بودجه اختصاص يافته و محدوديت زماني, برنامه ريزي و كنترل زمان و منابع, نقش بسيار مهمي در كاهش هزينه ها و پيشبرد پروژه ها ايفا مي كند. منظور از انجام برنامه ريزي و كنترل پروژه, برآورد منابع مورد نياز ( انساني, مواد, مصالح, ماشين آلات, هزينه ها و ….), تخصيص منابع و تسطيح منابع با توجه به زمان اجراي پروژه مي باشد.

از آنجائيكه هر پروژه منحصر به فرد بوده و شرايط خاص خود را داراست, تعيين نيازمنديها نيز پس از تحليل شرايط و مشخصات پروژه ميسر مي شود. از اين رو آنچه كه ديگران براي مديريت پروژه هاي خود بكار مي بندند, روشي براي حل مسئله شما نخواهد بود. سيستم مديريت پروژه بايد, كاملا” متناسب با پروژه طراحي شود. سيستم بايد به گونه اي طراحي شود كه به ساده ترين روش و با بهره گيري از روشهاي ابتكاري و هوشمندانه نيازهاي كاربران را پاسخگو باشد. سيستم مديريت پروژه بايد جنبه هاي اصلي زير را پوشش دهد :

  • تعاريف دقيق مفاهيم و واژگان مورد استفاده در پروژه.

  • سازمان پروژه شامل ساختار سازماني واحدهايي كه در پروژه دخيل بوده و با اجراي پروژه متاثر مي گردند

  • نحوه مشاركت, مسئوليتها و وظايف هر يك از واحدها.

2) فرآيند برنامه ريزي و كنترل پروژه :

در حال حاضر پروژه هاي عمراني و صنعتي كوچك و بزرگ فراواني در سطح كشور, در حال اجرا هستند. موفقيت در مديريت پروژه منوط به نوع سازمان و تشكيلات شركت, تجربه, قدرت و اقتدار مدير پروژه و سطح مهارت, انجام و هماهنگي در تيمي كه براي پروژه كار مي كنند.

3 ) نرم افزار مديريت پروژه

تلفيق ريز كامپيوتر و نرم افزار مديريت پروژه امكان دستيابي مستقيم مديران پروژه به ابزارهاي قدرتمند مديريت پروژه را فراهم ساخته و اين امر به معني توانايي در ارائه گزارشهاي دقيق و به موقع از وضعيت موجود, محاسبه مجدد و تسريع برنامه هاي زمان بندي پروژه و پي گيري هزينه ها و منابع است.

اكنون نرم افزارهاي زيادي وجود دارند كه علاوه بر قدرت, نسبتا” ارزان اند و در ريز كامپيوترها قابل اجرا هستند. در تازه ترين شمارش, بيش از يكصد نرم افزار از اين نوع وجود دارند و بيشتر آنها را با قيمتي كمتر از 1000 دلار مي توان خريد. در دسترس بودن اين نرم افزارها سبب شده كه مديريت پروژه از انحصار كامپيوترهاي بزرگ خارج شود و پس از اجرا در كامپيوترهاي كوچك نتايج در اختيار مديران پروژه قرار گيرد. در اين بحث بايد شايستگي نرم افزارهاي مختلف را ارزيابي كرده و آن نرم افزاري را برگزيد كه دقيقا” نيازها را مرتفع كند. نرم افزارها بايد با نوع پروژه اي كه سازمان انجام مي دهد و با شيوه سازمان و فرهنگ سازماني موجود سازگار باشند. مطمئنا” اگر از نرم افزارهاي مديريت پروژه در اداره پروژه ها استفاده نشود, كمك مديريتي فوق العاده خوبي از دست خواهد رفت.

4) طرح ريزي سيستم يكپارچه مديريت پروژه

سيستم يكپارچه مديريت پروژه مجموعه اي است از فرآيندهاي متعدد و متنوع مديريتي و عملياتي پروژه كه به طور هماهنگ و يكپارچه طراحي و پياده سازي شده باشند. هدف نهائي, توسعه روش كاربردي براي طرح ريزي و پياده سازي سيستم يكپارچه مديريت پروژه, براي پروژه هاي “ مهندسي, تداركاتي, اجرائي “ با گرايشها مي باشد.

براي اين كار نخست, مفاهيم ومنظور اصلي مورد نظر از سيستم مديريت پروژه, مطرح مي شود.

سپس فرآيندهاي مديريتي و عملياتي پروژه و فصول مشترك بين آنها مورد شناسائي قرار مي گيرد.

در مرحله بعد, از بين اين فصول مشترك, مواردي كه در طرح ريزي يكپارچه فرآيندهاي مديريتي پروژه, نقش كليدي داشته و بايد مورد توجه قرار گيرند, شناسايي و انتخاب مي شوند.

5) مديريت پروژه با استفاده از تحليل شبكه GERT :

كاربرد تحليل شبكه در طراحي و كنترل پروژه از سال 1950 شروع به توسعه كرده و در اين مسير روشهاي شناخته شده مدلسازي شبكه همچون PERT / CPM در موارد گوناگوني از زمينه هاي فوق بكار گرفته شده اند, ليكن امكانات محدود روشهاي مذكور در مدلسازي پروژه هايي كه داراي شبكه هاي پيچيده هستند, باعث شده است كه اخيرا” به ابزار تعميم يافته تحليل شبكه يعني GERT كه قابليت تطابق بالاتري نسبت به روشهاي PERT / CPM دارد, توجه بيشتري مبذول شود.

امكانات GERT گوناگون و مختلف مي باشد. از جمله : انشعابات احتمالي, حلقه در شبكه, SINK NODE هاي متعدد, گره هايي با مفاهيم گوناگون و تكرار وقايع ( كه در PERT / CPM قابل دسترسي نمي باشند ) را داراست و اين امكانات به استفاده كننده از آن اطمينان مي دهد تا GERT را به عنوان يك ابزار ايده آل براي مدلسازي و تحليل پروژه ها و سيستم هايي كه بطور طبيعي با مسائل واقعي مانند رويدادهاي احتمالي, تكرار فعاليتها, شروع و پايان هاي متعدد و مجازي درگير هستند, به كار گيرد.