توليد ناب LEAN PRODUCTION مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلتوليد ناب LEAN PRODUCTION

توليد ناب از فلسفة بهبود مستمر استفاده مي كند و با استفاده از فرهنگ كار گروهي سعي دارد اتلافهاي موجود در فرايند توليد را بيابد, تحليل كند و آنها را از بين ببرد. اثر چنين سيستمي, كاهش زمان توليد, كارايي بهتر پرسنل و كيفيت بالاتر, انعطاف پذيري بيشتر نسبت به بازار, عمر بيشتر ماشين آلات, سطح پايين موجودي و كاهش هزينه هاي سربار است.

توليد ناب, تفكر يا چارچوب ذهني جديد مديريتي است كه از كارخانجات خودروسازي ژاپني نظير تويوتا برخاسته است. توليد ناب فلسفه ايي است كه رابطه اي بين قيمت, تعداد, كيفيت و سود برقرار مي كند كه با تفكرات گذشته متفاوت است.