تكنولوژي گروهي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلتكنولوژي گروهي

تكنولوژي گروهي امروزه از بحث هاي مطرح در زمينه طراحي و ساخت به كمك رايانه مي باشد. اين بحث در واقع بخشي از تلاشهاي علمي در جهت امكان دادن جهت افزايش انعطاف پذيري و نيز بالابردن بهره وري توليد مي باشد. مفاهيمي كه امروزه در طراحي كارخانه با عنوان توليد سلولي ارائه مي شود, برپايه بحث تكنولوژي گروهي بنا شده است. تكنولوژي گروهي در واقع درك اين نكته است كه بسياري از مسائل راه حلهاي مشابه دارند و با دسته بندي مسائل مشابه راه حل يكساني مي تواند براي حل يك مجموعه از مسائل بكار رود و در نتيجه در هزينه و زمان صرفه جوئي ايجاد كند.