ساخت به كمك رايانه ( CAM ) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلساخت به كمك رايانه ( CAM )

ساخت به كمك رايانه شامل انواع تجهيزات سخت افزاري و ابزارهاي نرم افزاري مي باشد كه از آن ميان مي توان به انواع ماشينهاي CNC , NC, انواع ربات, تجهيزات حمل اتوماتيك و سيستم طبقه بندي و كد گذاري و تكنولوژي گروهي اشاره نمود. در اين بحث به بررسي يكي از اصليترين تجهيزات ساخت به كمك رايانه, يعني, ماشينهاي كنترل عددي رايانه اي ( CNC ) پرداخته مي شود و ضمن آن با مفهوم كنترل عددي, انواع و اجزاء سخت افزاري و نرم افزاري ماشينهاي CNC و همچنين قالب وروديها و خروجيها و تسهيلات برنامه نويسي براي ماشين CNC آشنا خواهيد شد.

ساخت به كمك رايانه به هر نوع استفاده از رايانه در ايجاد و كنترل برنامة هدايت ماشين آلات برنامه پذير, شبيه سازي قبل از اجرا و همچنين سيستمهاي هشدار دهندة تجهيزات توليدي مورد استفاده در ساخت, اطلاق مي شود. امروزه ساخت به كمك رايانه پيشرفت روزافزوني داشته است و تلاشهاي متعددي جهت يكپارچه كردن فرايند ساخت با طراحي و برنامه ريزي فرايند و ساير سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي انجام شده است.