سيستم كنترل كننده هاي منطقي, برنامه پذير مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلسيستم كنترل كننده هاي منطقي, برنامه پذير

امروزه PLC به عنوان يكي از پركاربردترين عناصر اتوماسيون صنعتي مطرح است. Programmable Logic Controller به كنترل كننده منطقي برنامه پذير ترجمه شده است.PLC در واقع يك نوع رايانه به حساب مي آيد كه داراي زبان برنامه نويسي مخصوص به خود و همچنين ورودي و خروجي و حافظه مي باشد و جهت كنترل عمليات صنعتي بكار مي رود.

كاربرد اين سيستم در زمينه اتوماسيون, سيستم هاي ساخت انعطاف پذير (FMS), توليد يكپارچه رايانه اي (CIM), برنامه ريزي وكنترل انواع پروسه هاي صنعتي مي باشد. در طرح اين بحث بيشتر بكاربرد PLC و نقش آن در اتوماسيون فرايند و افزايش كارائي توليد اشاره مي شود ولي آشنايي اوليه با جنبه هاي فني اين سيستم نيز ارزش خاص خود را دارد.