مقدمه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مقدمه :

در يك كارخانه ايده آل ، ماشين آلات در صد در صد زمان و صد در صد ظرفيت خروجي با كيفيت عالي كار خواهند كرد. اما در زندگي واقعي اين وضعيت به ندرت اتفاق مي افتد. تفاوت بين وضعيت ايده آل و واقعيت به دليل وجود ضايعات است .

محاسبه نرخ اثربخشي كلي تجهيزات يا (Total Equipment Effectiveness) يا TEE بخش مهمي از هر كار جدي مي باشد. اين كار به منظور كاهش ضايعات مرتبط با ماشين آلات و از طريق نگهداري و تعميرات بهره ور جامع “ TPM ” و ديگر روشهاي توليدناب “ Lean Product ” انجام مي شود . اما هم اكنون ابزاري به نام TEE Toolkit مي تواند كارايي تجهيزات را توصيف و اندازه گيري نمايد .

نرم افزار TEE Toolkit به منظور ارائه جزئي ترين اطلاعات ، به طور روزانه در مورد چگونگي نحوه كاركرد موثر ماشين آلات طراحي شده است . علاوه بر نتايج محاسبات ، TEE Toolkit تصاوير و نمودارهاي قابليت دسترسي ، سرعت و كيفيت را بطور روزانه ، هفتگي و ساليانه ارائه مي دهد و از سيستم آندون براي نشان دادن تغييرات مهم در بهبودبخشي استفاده مي نمايد.

نرم افزار TEE Toolkit مي تواند بيشترين اطلاعات ممكن را در مورد اثربخشي كلي تجهيزات ، از طريق محاسبه شاخصهاي مختلف قابليت اطمينان (Reliability) و قابليت تعمير(Maintainability) بصورت قابل درك براي سطوح مختلف سازمان ، ارائه بدهد.