امضاء دیجیتال ( PKI) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلخدمات امنیتی اصلی در حوزه امضاء دیجیتال چهار خدمت به شرح ذیل هستند:

1- احراز هويت (Authentication)

اثبات شود طرف مقابل همان كسي است كه ادعا مي‌كند.

2- محرمانگي (Confidentiality)

اطلاعات فقط توسط افراد مجاز قابل دسترسي باشد.

3- دست نخوردگي (Integrity)

اطلاعات پس از توليد قابل تغيير نباشد.

4- انكارناپذيري (Non-Repudiation)

توليد كننده اطلاعات نتواند توليد اطلاعات توسط خودش را انكار كند.

با نهادینه شدن امضای دیجیتال در بانک و ارائه کلیه خدمات بانکی مبتنی بر آن مزایای ذیل شامل حال بانک و مشتریان خواهد شد:

- اطمینان از هویت فرد متقاضی سرویس در سامانه مجازی

- ثبت دقیق اطلاعات فردی متقاضی به ازای هر تراکنش

- کاهش قابل ملاحضه جعل و تقلب در تراکنش های مجازی

- پیگیری تراکنش ها با درصد صحت بالا

- اطمینان بیشتر مشتریان به امنیت سامانه های بانکداری الکترونیک

- افزایش گستره خدمات بانکداری الکترونیک به سمت مشتریان حقوقی

- کاهش مدت زمان رسیدگی و پیگیری مسیر تراکنش ها توسط بانک

آنچه ضرورت حرکت بانک به سمت تجهیز خود به سامانه های امضای دیجیتال را ایجاب می نماید در درجه اول تضمین امنیت تبادل اطلاعات شخصی و همچنین احراز هویت و تصدیق اصالت افراد مرتبط با کمترین درصد خطا در سامانه های ارائه خدمات غیر حضوری بانک می باشد. استفاده از امضاي ديجيتال نسبت به امضاي سنتي از مزاياي زيادي برخوردار است.