پروژه های تحقیقاتی
clock.jpg
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
11 ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از روش ترکیبی BSC ، TOPSIS و AHP 1494
12 بررسي رابطه کیفیت تصمیم گیری و قابلیتهای هوش تجاری در بانک ملت 1207
13 مقایسه مدلهای تعالی سازمانی OPM3 و EFQM و انتخاب مدل مناسب 1264
14 بررسی تاثیر تئوری محدودیت ها بر موفقیت پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK 816
15 بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP-F) جهت ارزیابی عملکرد بخش بانکداری با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) 1369
16 بررسي تاثير ابعاد محتوايي سازمان (فرهنگ، تكنولوژي ، استراتژي ) بر اثر بخشي هوش تجاري با توجه به نقش تعديل گر مديريت دانش بانك سامان 761
17 کاربرد سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی 797
18 ارائه مدل مديريت ريسک درپروژه هاي عمراني بر اساس متدولوژي PMBOK 883
19 ارزیابی سیستم مدیریت پروژه براساس مدل pmp 745
20 مدل كاهش استراتژيك هزينه ها و بهبود عملكرد(SCR&PI) 2441
 
« شروع قبلی 5 4 3 2 1 بعدی انتها »
صفحه 2 از 5