امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
35  38%
بد
31  33.7%
متوسط
14  15.2%
خوب
12  13%

تعداد آرا  :  92
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  شنبه, 18 دی 1400 ساعت 10:29