روش‌های کاربردی در مدیریت عملیات مبتنی بر نرم‌افزار OM چاپ

معرفی روش‌های کاربردی در مدیریت عملیات


 مبتنی بر نرم‌افزار  OM

 

همانطور که می‌دانیم وظیفه مهم هر سازمانی تولید کالا یا خدمات می‌باشد. شخصی که در سازمان عهده‌دار این مسوولیت مهم می‌باشد کسی نیست جز مدیر تولید یا مدیر عملیات. با توجه به رشد روزافزون علم و تکنولوژی و هم‌چنین تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان باید به دنبال داشتن سازمانی پویا بود و این ممکن نخواهد بود مگر با داشتن یک مدیریت عملیات مجهز به دانش روز و دارای قدرت تصمیم‌گیری سریع و صحیح. مسلما یک مدیر عملیات ابتدا باید با در نظر گرفتن متغیرهای مهم‌تر و صرف‌نظر کردن از سایر متغیرها دست به کاهش تعداد متغیرها بزند. اما حتی در چنین شرایطی تعدد متغیرهای موثر و تعدد مسایل و اینکه باید در زمان مقتضی راه‌حل نهایی مساله را یافت، حل مساله را به شکل دستی یا به شیوه سنتی غیرممکن و از سوی دیگر استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری را ضروری می‌سازد.

فعالیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی ظرفیت، زمان‌بندی کارها،   مدیریت موجودی، پیش‌بینی، تضمین و کنترل کیفیت، مدیریت استقرار تجهیزات و ... فعالیت‌های اصلی یک مدیر عملیات در سازمان می‌باشد. بنابراین نقش مدیر عملیات در سازمان بسیار مهم و کلیدی است. بررسی دلایل موفقیت یا شکست برخی سازمان‌ها نیز موید این نقش اساسی می‌باشد. با استفاده از ماژول‌های (Madules) نرم‌افزار OM و تشریح مثال‌ها و مطالب علمی مرتبط، مدیران عملیاتی با روش‌های موجود به طور تئوریک آشنا و جنبه‌های کاربردی نرم‌افزار را برای آنان روشن می گردد. اهم موارد کاربردی در نرم‌افزار OM به شرح جدول زیر می باشد:

om11