ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از روش ترکیبی BSC ، TOPSIS و AHP چاپ


ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از روش ترکیبی BSC ، TOPSIS و AHP

 

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای استراتژیک سازمان ­ها و جوامع عصر نوین، ابزاری توانمند در جهت پیاده­سازی برنامه­های سازمان و تحقق اهداف آن به شمار می­رود.

ارزیابی عملکرد، در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص های مالی اجرا شده است ولی در دو دهه اخیر موضوعاتی مانند یادگیری سازمانی، خلق دانش و ظرفیت نوآوری، به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته­اند و این تمرکز به دلیل ظهور جهانی­سازی، تشدید رقابت، و پیشرفت بی­سابقه تکنولوژیکی بخصوص در زمینه ارتباطات و اطلاعات بوده است و به همین دلیل سازمان ها برای یافتن شاخص های فراگیر اندازه گیرنده عملکرد در تلاش هستند تا با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن، روشی را برای ارزیابی عملکرد سازمانی با شناسایی شاخص­های کمی و کیفی طراحی نموده، و سپس با استفاده از روش­های AHP( فرآیند تحلیل سلسله ­مراتبی) و TOPSIS، به یک نتیجه عملیاتی دست یابد.      

ارزیابی عملکرد: به فرايند سنجش جامع عملكرد و در قالب عباراتي نظير: كارايي، اثربخشي، معناداري، توانمندسازي قابليت پاسخگويي در چارچوب اصول و مفاهيم براي تحقق اهداف و وظايف سازماني، ساختاري، برنامه‌اي و توسعه بلندمدت سازمان ارزيابي عملكرد سازمان اطلاق مي‌شود.

: AHP به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص­هایی که تصمیم گیرنده تعیین می­کند، بکار می رود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن می پردازد.

:TOPSIS اين تكنيك از جمله روشهاي جبراني در MADM ( روش­هاي تصميم­گيري چند معياره) مي­باشد. منظور از جبراني بودن اينست كه مبادله بين شاخص­ها در اين مدل مجاز است.

BSC یا کارت امتیازي متوازن: کارت امتیاز متوازن يك الگو و يا به عبارتي يك چارچوب مفهومي جهت تدوين مجموعه‌اي از شاخص هاي عملكرد در راستاي اهداف استراتژيك مي باشد. اين الگو از چارچوبي پيروي مي كند كه در اولين گام آن مي بايست ديدگاه آتي سازمان مشخص گردد. سپس در راستاي ديدگاه هاي حاكم بر سازمان اهداف استراتژيك تدوين مي يابند و يا مي­بايست تدوين شده باشند.