شبکه ملی و چشم انداز آینده صنعت بانکداری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلشبکه ملی و چشم انداز آینده صنعت بانکداری ( سخنرانی در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک – مرداد1390)چکیده : 

 

در اهداف برنامه پنجم توسعه ، شبکه ملی اطلاعات و بهره گیری بخش عمومی و دولتی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع رسانی و خدمت رسانی مرسوم دستگاه ها به شهروندان از طریق اینترنت یا دیگر ابزارهای دیجیتالی در 24 ساعت شبانه روز و تمام ایام هفته ، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در حوزه مبانی نظری دولت الکترونیک در کشور تا کنون بیش از 15 عنوان کتاب، 300 مقاله و 30 پایان نامه به زبان فارسی وجود دارد که نشان دهنده سطح مناسبی از مطالعات نظری در حوزه دولت الکترونیک در کشور می باشد. در بخش دوم این مقاله که به رویکرد عملیاتی سند نقشه جامع دولت الکترونیک اشاره می کند ما به مفاهیم مرتبط با دولت الکترونیک ، انواع تعاملات مطرح در دولت الکترونیک ، اهداف و مدل های بلوغ دولت الکترونیک ، نیازمندیهای ایجاد خدمات الکترونیکی و مدل های مرجع دولت الکترونیک می پردازیم.