رزومه
سوابق تحصيلي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سوابق تحصيلي اينجانب به ترتيب تاريخ عبارتست از:
  • مهندسي صنايع - گرايش تحليل و طراحي سيستمها
  • عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
 
 
سوابق اجرائی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سوابق تحصيلي اينجانب به ترتيب تاريخ عبارتست از:

1- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي _ بمدت 22 سال از سال 76 تا كنون

2- مشاور مدیرعامل بانک ملت ( فناوری اطلاعات ) از سال 94 تا شهریور 95

3- مشاور مدیرعامل بانک رفاه کارگران ( فناوری اطلاعات ) از سال 93 تا 94

4- رئیس هئیت مدیره شرکت داده پردازی ایران از سال 93 تا 94

5- نائب رئیس هئیت مدیره شرکت داده پردازی ایران از سال91 تا92

6- رئیس هئیت مدیره شرکت داده پردازی ایران از سال90 تا91

7- عضو هئیت مدیره شرکت ملی انفورماتیک از سال 88 تا 90

8- مدیریت امور فناوری اطلاعات بانک ملی ایران از سال 88 تا 90

9- رئیس هئیت مدیره شرکت داده ورزی سداد از سال 88 تا 90

10- مشاور فنی بازرگانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سال 86 و 88

11- رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور ثمين از سال 88 تا كنون

12- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کانون ایرانگردی و جهانگردی سال 85

13- قوه قضائيه _ سرپرست اداره كل فني ومهندسي سال 80 تا 84

14- صنايع پتروشيمي _ معاونت برنامه ريزي وكنترل طرحها سال 79

15- صنايع پتروشيمي _ طرح پتروشيمي اميركبير سال 79

16- صنايع پتروشيمي _ طرح هاي زيربنائي سال 79

17- وزارت نيرو- امكان سنجي طرح فاز پنج مسكوني شهر جديد هشتگرد سال 78

18- شركت گداختار _ برنامه ريزي استراتژيك _ برنامه ريزي توليد سال 78

19- شركت ايران خودرو _ امكان سنجي طرح JIT سال 77

20- طراحي سيستم جامع اطلاعاتي _ وزارت مسكن _ شركت عمران شهرهاي جديد سال 77

21- طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه - شهر جديد پرديس سالهاي 75 و 76

22- مديريت فني كارخانجات پلاستيك سازي از سال 74 تا 79

23- طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه شهر جديد هشتگرد از سال 73 تا 75

24- طراحي سيستم برنامه ريزي وكنترل توليد- شركت گداختار سال 72

25- طراحي سيستم برنامه ريزي وكنترل توليد- شركت اطلس تسمه سال 72

26- طراحي سيستم برنامه ريزي تعميرات ونگهداري _ كارخانه قطعات پيش ساخته بتني سال 71

27- طراحي سيستم تضمين كيفيت _ شركت ساپكو- شركت ايران خودرو سال 71

28- سيستم تحليل ظرفيت وجانمائي _ بيمارستان صارم سال 71

29- سيستم اطلاعات مديريت _ وزارت مسكن سال 71