گذار به سامانه یکپارچه بانکی( سیب ) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 


گذار به سامانه یکپارچه بانکی( سیب )

سیمنار بانکداری 

 سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی 21 مرداد 1392چکیده :

تغییرات چشمگیری به صورت جامع در صنعت بانکداری در حال اتفاق هستند. تغییرات در اختیار مشتریان در این حوزه، روش تولید، تحویل، فروش و سرویس­ دهی محصولات مالی ارائه­ شده توسط بانک­ها را تغییر داده است. ارتباطات بین مشتریان، شرکا و مدیران بیش از هر زمان دیگری پیچیده شده است. دنیای دیجیتال محیط رقابتی را درجه ­بندی کرده و عدم انعطاف­ پذیری سیستم­های متمرکز بانکی در بانک­های سنتی به بزرگترین مانع برای رسیدن به رشد پایدار در این محیط جدید بدل شده است. راهبردهای انتخاب سیستم بانکداری متمرکز و نوسازی آن به منظور داشتن کارکرد بهبودیافته، انعطاف­ پذیری فزاینده و تمایز رقابتی پایدار ، موضوع این سخنرانی می باشد.