بررسی ویژگی های یک سامانه مطلوب بانکداری یکپارچه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


راهبردهای انتخاب سیستم بانکداری متمرکز و توسعه بروز رسانی آن به منظور انعطاف پذیری ، کارکرد بهینه و تمایز رقابتی پایدار

سمینارتخصصی بانکداری یکپارچه

 سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی 28 مرداد 1392

 

چکیده :

نوسازی سیستم ­های متمرکز بانکی اقدامی مهم است که نیاز به زمان و سرمایه­ گذاری کافی دارد. شماری از راهبردهای مختلف برای این چالش وجود دارند و هر یک از آن­ها دارای مزایای خاص خود هستند. پروژه­ های سرویس­ گیرنده­ی خود دارای درکی واضح از بایدها و نبایدهای کاری است و پیشنهاد مجموعه ­ای از قاب­های کاری و ابزارهای تسریع را برای کمک به سرویس­گیرندگان در برنامه­های نوسازی خود می­دهد. این مقاله در مورد پیشرو بودن همیشگی راهبردهای موفقیت ­آمیز نوسازی سیستم­های متمرکز بحث خواهد کرد و با نوسازی به عنوان روندی پویا برخورد خواهد کرد و نه ایستا. بر اساس تجربه­ های موفق بهترین راه برای کسب انعطاف­ پذیری و کارایی مورد نیاز بانک، ایجاد معماری مبتنی بر مولفه است . با برپا شدن این معماری متمرکز نوگرا، بدست ­آوردن قابلیت­های اساسی مورد نیاز بانک­ها به منظور پشتیبانی مدل­های کسب و کار و کارکردهای جدید ساده ­تر و کم ­ریسک ­تر خواهد بود. بانک­ ها می­توانند قابلیت انتخاب راه حل بهینه را برای هر نیاز خود بدست بیاورند؛ عناصر سیستم فعلی خود را نوسازی کنند و راه حلی سفارشی­ شده را ایجاد کنند یا بسته­ ی نرم­ افزاری طرف سومی را انتخاب و پیاده­ سازی کنند، در هر مورد بر اساس حساسیت مورد کسب و کار، معماری مبنای مجزایی ایجاد می­شود.