گزیده اشعار فارسی زبان
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 حافظ 652
2 سعدي 619
3 طاهر وحيد قزويني 638
4 کمالی 640
5 رودكي سمرقندي 642
6 شهيد بلخي 592
7 دقيقي طوسي 641
8 بابا طاهر همداني 641
9 خيام نيشابوري 630
10 قائم مقام 578
11 کلیم کاشانی 612
12 شهریار 564
13 قیصر امین پور 582
14 فریدون مشیری 554
15 امام فخر رازی 646