گزیده اشعار فارسی زبان
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 حافظ 1042
2 سعدي 997
3 طاهر وحيد قزويني 1034
4 کمالی 1029
5 رودكي سمرقندي 1033
6 شهيد بلخي 1009
7 دقيقي طوسي 1089
8 بابا طاهر همداني 1007
9 خيام نيشابوري 1002
10 قائم مقام 945
11 کلیم کاشانی 1015
12 شهریار 930
13 قیصر امین پور 934
14 فریدون مشیری 949
15 امام فخر رازی 1046