گزیده اشعار فارسی زبان
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 حافظ 742
2 سعدي 709
3 طاهر وحيد قزويني 728
4 کمالی 716
5 رودكي سمرقندي 724
6 شهيد بلخي 679
7 دقيقي طوسي 729
8 بابا طاهر همداني 718
9 خيام نيشابوري 710
10 قائم مقام 654
11 کلیم کاشانی 698
12 شهریار 650
13 قیصر امین پور 658
14 فریدون مشیری 647
15 امام فخر رازی 726