گزیده اشعار فارسی زبان
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 حافظ 882
2 سعدي 845
3 طاهر وحيد قزويني 869
4 کمالی 856
5 رودكي سمرقندي 864
6 شهيد بلخي 814
7 دقيقي طوسي 890
8 بابا طاهر همداني 837
9 خيام نيشابوري 847
10 قائم مقام 777
11 کلیم کاشانی 842
12 شهریار 776
13 قیصر امین پور 779
14 فریدون مشیری 786
15 امام فخر رازی 871