امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
42  40.4%
بد
34  32.7%
متوسط
16  15.4%
خوب
12  11.5%

تعداد آرا  :  104
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  یکشنبه, 26 آذر 1402 ساعت 21:47