امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
30  46.9%
بد
15  23.4%
متوسط
10  15.6%
خوب
9  14.1%

تعداد آرا  :  64
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  دوشنبه, 18 فروردین 1399 ساعت 14:15