امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
32  45.1%
بد
18  25.4%
متوسط
11  15.5%
خوب
10  14.1%

تعداد آرا  :  71
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1400 ساعت 10:29