امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
30  49.2%
بد
14  23%
خوب
9  14.8%
متوسط
8  13.1%

تعداد آرا  :  61
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  دوشنبه, 20 آبان 1398 ساعت 17:53