امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
39  39.8%
بد
32  32.7%
متوسط
15  15.3%
خوب
12  12.2%

تعداد آرا  :  98
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  چهارشنبه, 29 تیر 1401 ساعت 11:29