امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
30  50%
بد
14  23.3%
خوب
9  15%
متوسط
7  11.7%

تعداد آرا  :  60
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  دوشنبه, 10 تیر 1398 ساعت 17:04