امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
32  45.7%
بد
18  25.7%
متوسط
11  15.7%
خوب
9  12.9%

تعداد آرا  :  70
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  شنبه, 20 دی 1399 ساعت 22:12