امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
30  46.2%
بد
16  24.6%
متوسط
10  15.4%
خوب
9  13.8%

تعداد آرا  :  65
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  دوشنبه, 19 خرداد 1399 ساعت 15:13