امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
30  44.8%
بد
17  25.4%
متوسط
11  16.4%
خوب
9  13.4%

تعداد آرا  :  67
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  یکشنبه, 26 مرداد 1399 ساعت 15:49