امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
33  44%
بد
19  25.3%
متوسط
12  16%
خوب
11  14.7%

تعداد آرا  :  75
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  پنجشنبه, 01 مهر 1400 ساعت 08:06