امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
42  40.8%
بد
33  32%
متوسط
16  15.5%
خوب
12  11.7%

تعداد آرا  :  103
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  پنجشنبه, 04 خرداد 1402 ساعت 15:45