امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
40  40%
بد
33  33%
متوسط
15  15%
خوب
12  12%

تعداد آرا  :  100
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  سه شنبه, 19 مهر 1401 ساعت 10:57