امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکانات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
30  48.4%
بد
14  22.6%
خوب
9  14.5%
متوسط
9  14.5%

تعداد آرا  :  62
اولین رای  :  چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 07:29
آخرین رای  :  دوشنبه, 28 بهمن 1398 ساعت 11:00